Zpráva z výročního zasedání B-H klubu v Poběžovicích

06.10.2013 18:00
Nazdar BHáčka, Abonenti a příznivci
 
V termínu 4-6.10 proběhlo pravidelné podzimní výjezdní zasedání BH clubu v Poběžovicích.
Vzhledem k tomu že se toho výjezdního zasedání účastnili více jak 3 řádní členové BH clubu
tak podle §2 stanov clubu Bezcitných hovad se stalo toto výjezdní zasedání usnášeníschopné.
Bylo odhlasováno že Abonent Brut se stává řádným členem BH clubu a byl zvolen dle §4
stanov clubu Bezcitných hovad kdy ke zvolení stačí nadpoloviční většina přítomných v tomto
případě bylo hlasování jednoznačné kdy z 5 přítomných členů bylo 5 pro členství.
Dále byl schválen termín jarního výjezdního zasedání a to 16. - 18. 5. 2014 kdy již ze 6 přítomných
členů bylo 6 pro tento termín a zároveň byl tento termín nahlášen čestnému členu BH clubu Vráťovi
(majitel výjezdního hnízda BH clubu).
Tímto prosím správce BH webu o zaznamenání schválených
změn a poznamenání termínu jarního zasedání na webové stránky BH clubu.
 
Zaznamenal BH Franta
Zpět

Vyhledávání

© BH club 2008 - Všechna práva vyhrazena.